Graffiti och vandalism - kampen mellan konst och brottslighet

Det startade i början av 70-talet i USA. Ungdomar ville visa att de fanns och ta plats i samhället. Graffiti var en metod som lät dem ge uttryck för sina känslor och sina åsikter. Inte helt sällan handlar graffiti än idag om att få fram ett budskap eller en åsikt. Det är inte heller ovanligt att se gäng markera revir med hjälp av graffiti. 

I Sverige finns det platser där det är tillåtet att måla med sprayfärg då det ses som en konstform som bör bejakas. Men det hindrar inte ungdomar att spraymåla även på andra platser. Det blir då istället ovälkommet klotter som behöver saneras. Firma klottersanering Stockholm kan lösa den biten snabbt och enkelt. 

Lika snabbt som klottret är borta kommer det tillbaka och det är detta som är den eviga kampen för våra stora städer i landet. Är det en konstform som vi ska tillåta överallt eller är det vandalism som måste bort? 

Samhället har delad åsikt

Frågar man de som bor exempelvis i Stockholm så får man olika svar. Många unga vill att det ska vara tillåtet i alla former medan äldre inte vill se det alls. åsikten som dominerar är ändå att den graffiti som är vacker, som tagit timmar - dagar eller veckor att skapa, borde tillåtas som konst medan taggar och allmänt klotter borde förbjudas. 

Problemet är att dra gränsen för vad som är konst och vad som är klotter. Vem bestämmer det? Konstnären eller betraktaren? Tills vi får ett svar på den frågan bör all form av klotter på allmänna platser tas bort så fort som möjligt för att ge så många som möjligt en trivsam miljö. 

10 Aug 2022